Ingvild Næss blir nytt personvernombud i Schibsted Media Group


Foto: Sturlason

Foto: Sturlason

Ingvild Næss er en lederfigur innen personvern i Norge. Hun vil være en nøkkelperson i arbeidet med å styrke og utvikle personvernarbeidet i hele Schibsted Media Group.

Ingvild Næss (36) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og er en ledende advokat i Norge på personvernområdet. For tiden leder Næss praksisgruppen for teknologi og personvern i et av Norges største advokatfirmaer, Advokatfirmaet Thommessen AS. Hun har inngående kjennskap til og erfaring fra arbeid med personvernsaker i mange organisasjoner, og vil ha det overordnede ansvaret for personvern i Schibsted Media Group. Næss tiltrer stillingen i januar 2016 og erstatter Lars Vinden som har hatt denne stillingen til nå.

"For å være konkurransedyktige i den digitale verden må vi klare å nyttiggjøre oss av data og samtidig ivareta personvernet. Ingvild kombinerer erfaring innen personvern med god forretningsforståelse, og jeg er svært fornøyd med at hun har takket ja til jobben i Schibsted," sier Jacob Møller, Head of Legal and M&A i Schibsted Media Group.

Schibsteds digitale strategi innebærer både videreutvikling av eksisterende tjenester og utvikling av nye plattformer og ny teknologi. Behandlingen av personopplysninger er ofte sentralt for dette arbeidet. Schibsteds arbeid for å ivareta personvernet gjør at organisasjonen kan skape verdier for privatpersoner, samarbeidspartnere og konsernet, samtidig som brukernes forventninger og juridiske krav blir oppfylt. Ingvild Næss vil jobbe for å styrke og videreutvikle personvernarbeidet i hele konsernet for å sikre at vi henger med i utviklingen i en industri i rask endring.

"Jeg gleder meg veldig til å begynne i Schibsted Media Group. Jeg ser frem til å bli kjent med organisasjonen, være en del av teamet og bruke min erfaring til å utforske og utvikle forretningsmuligheter. Jeg ønsker tett dialog med virksomheten for å sikre at Schibsted ligger i forkant av utviklingen og står rustet til å utnytte mulighetene som den teknologiske utviklingen gir. Jeg ønsker å være en tydelig stemme, ikke bare for å sikre at Schibsted driver innenfor lovlige rammer, men også for å sikre at Schibsted beholder brukernes tillit og oppfyller deres stadig økende forventninger til personvern," sier Ingvild Næss.

Publisert: 28.10.2015 11:51
Sist oppdatert: 28.10.2015 12:03