Lanserer Helthjem distribusjonsnettverk


Fra venstre: administrerende direktør Cathrine Laksfoss i Schibsted Distribusjon, styreleder Jørn Frydenlund i Helthjem Mediapost og markedsdirektør i Amedia Trykk og Haakon Onstad i Polaris Distribusjon.

Fra venstre: administrerende direktør Cathrine Laksfoss i Schibsted Distribusjon, styreleder Jørn Frydenlund i Helthjem Mediapost og markedsdirektør i Amedia Trykk og Haakon Onstad i Polaris Distribusjon.

Distribusjonssamarbeidet mellom Norges tre største mediekonsern samles under ett navn, som utfordrer til de etablerte logistikkselskapene.

Schibsted Media Group, Amedia, og Polaris sitt landsdekkende distribusjonsnettverk samles under navnet "Helthjem". Nettverket har tilgang til de fleste norske husstander, og kan tilby en attraktiv tjeneste innen hjemlevering av aviser, magasiner, bøker og småpakker i Norge.  

– Samlingen under navnet "Helthjem" er et ledd i en strategisk satsning for å få større volumer til distribusjonsnettverket og et svar på fallende volumer fra tradisjonell distribusjon av aviser. Vi har stor fokus på det raskt voksende markedet for hjemlevering av pakker, sier Cathrine Laksfoss, administrerende direktør i Schibsted Distribusjon.

Mediapost som eies av Amedia og Schibsted Norge sørger for oppdrag til nettverket gjennom å tilby distribusjon av blader, magasiner, bøker og pakker. Selskapet har allerede flere kunder på pakkemarkedet. Også Mediapost AS bytter navn til Helthjem Mediapost AS. – Samlingen av distribusjonsnettverket under navnet "Helthjem" vil styrke tjenesten. Vi dekker hele landet med et helhetlig nettverk. At vi leverer på døren seks – syv dager i uka - før folk har gått på jobb, er et stort konkurransefortrinn, sier Laksfoss.

"Helthjem" leverer magasiner, bøker og småpakker sammen med morgenavisen. I nettverket er det i dag 5500 bud, og to millioner leveranser daglig.

- "Helthjem" er en trygg leverandør med høy kvalitet og som kundene våre er godt fornøyd med, sier Jørn Frydenlund, styreleder i Helthjem Mediapost AS og markedsdirektør i Amedia Trykk og Distribusjon.

- Mediekonsernene har unik kunnskap og erfaring når det gjelder distribusjon av aviser og levering på døren. Her har vi 250 års historie som vi løpende har videreutviklet og tilpasset. Dette skal vi ta med oss videre. Verden er i et digitalt skifte som innebærer økende behov for at blant annet fysiske produkter blir levert til forbrukerne. Nye tjenester skal sikre at vi står solid på flere ben, legger Frydenlund til.

Deltakerne i distribusjonsnettverket "Helthjem" ligger i front i den digitale utvikling. Den unike, digitale leveringsteknologien som hele nettverket benytter seg av, gjør det blant annet mulig at "Helthjem" kan tilby sporing helt hjem til mottaker.

- At de totalt 27 distribusjonsselskapene samles under ett felles navn betyr at vi får en langt større kraft, og vi kan tilby et enhetlig og landsdekkende nettverk som trygt, effektivt og med høy kvalitet kan sørge for leveransene for kundene våre, sier Haakon Onstad i Polaris Distribusjon.

Regjeringen har foreslått en ny postlov basert på kravene fra EU. Endret regulering av Posten, vil gi muligheter for nye aktører innenfor postområdet i Norge. Forslaget til ny lov er ute på høring.

For ytterligere informasjon kontakt:

Per Iversen, administrerende direktør i Helthjem Mediapost AS, tlf. 908 57 146, epost: pi@helthjem.no

Publisert: 11.05.2015 11:58
Sist oppdatert: 11.05.2015 12:01

Fakta om "Helthjem"

  • Et landsdekkende distribusjonsnettverk fra landets tre store mediekonsern; Schibsted Media Group, Amedia og Polaris.  Nettverket representerer 27 distribusjonsselskap med tilsammen 5500 distributører.
  • Helthjem Mediapost AS er salgsselskapet og kundekontakt for nye oppdrag inn til nettverket.
  • Det nyetablerte selskapet Helthjem AS, per i dag eid 100 % av Schibsted Distribusjon AS, vil fokusere særlig på salg av distribusjonsløsninger mot netthandelen. 
  • Leverer aviser, bøker, magasiner og pakker helt hjem.
  • Leverer seks eller sju dager i uken – avhengig av hvor du bor.
  • Leverer to millioner produkter daglig.
  • Kundene er mediehus, forlag, organisasjoner og andre leverandører av magasiner og bøker, samt produsenter og nettbutikker.
  • Topp moderne teknologiske løsninger om gjør at vi distribuerer med høy kvalitet og til riktig tid, hver dag.
  • Alene på markedet med sporing av pakker levert hjem i postkasse eller på dørmatte.