Lanserer grønt nettstedBT og Stavanger Aftenblad lanserer et nytt nettsted om klima og fornybar energi.

Nysatsingen har fått navnet Sysla Grønn og er en avlegger fra næringslivsnettstedet Sysla.no, som i dag dekker de viktigste næringene på Vestlandet.

Les også: Lanserer nytt nettsted for grønn journalistikk

- Klima er den viktigste saken i vår tid, og BT har hatt mye god journalistikk om temaet de siste årene. Men klimasaken er fortsatt underdekket i mediene, og sammen med Stavanger Aftenblad lanserer vi nå Grønn Sysla for å styrke satsingen på dette viktige feltet, sier sjefredaktør Gard Steiro i Bergens Tidende.

Nytt industrieventyr?

Sysla Grønn (syslagronn.no) vil ha særlig fokus på næringene som vinkler seg inn mot det grønne skiftet og satser på fornybar energi og energieffektivisering. De store endringene som nå skjer i internasjonal energiproduksjon, påvirker næringslivet både internasjonalt og ikke minst langs vestlandskysten.

- Oljenedturen rammer Vestlandet for fullt, men landsdelen har store muligheter til å etablere et nytt industrieventyr med utspring i fornybarnæringen. Vestlandet har naturgitte forutsetninger for en slik utvikling, og kan dessuten utnytte den store kompetansen fra petroleumssektoren til å utvikle nye grønne løsninger for fremtiden, sier Steiro.

Kunnskapsportal

Sjefredaktøren understreker at Sysla Grønn ikke skal bli noe nettsted for kampanjejournalistikk på klima- og fornybarfeltet. - Sysla Grønn skal drive nyhetsjournalistikk på de grønne næringene. Sammen med Stavanger Aftenblad har vi styrket Sysla-redaksjonen for å gjennomføre denne satsingen, sier Steiro.

Sysla Grønn vil også ha en egen seksjon der lesere kan laste ned innhold fra eksterne kunnskapsbaser om klima og energi.

 

Publisert: 07.08.2015 08:37
Sist oppdatert: 07.08.2015 08:38