Legger ned Schibsted Trykk Flesland

Styret i Schibsted Trykk AS har i dag besluttet å legge ned Schibsted Trykk Flesland med virkning fra 1.1.2016.

- Schibsted Trykk jobber kontinuerlig med kostnadsreduksjoner og nedskalering av produksjonskapasitet i alle våre trykkerier som respons til et vedvarende fall i papiravisproduksjonen.  Særlig i Bergensområdet har vi nå en betydelig overkapasitet. For å sikre lønnsom drift i trykkeriene samt lavest mulige enhetskostnader har styret bestemt å overføre produksjonsporteføljen på Flesland til Schibsted Trykk Bergen, sier Harald Jacobsen, styreleder i Schibsted Trykk AS.

Overføringen av produksjon til Drotningsvik innebærer at nesten samtlige interne og eksterne trykkerioppdrag kan gjennomføres uten at det medfører nevneverdige endringer i deadlines.  Jacobsen sier at bedriften vil sørge for sluttordninger, økonomisk rådgivning og karriereomstillingsprogram for ansatte i Schibsted Trykk Flesland.

Det vil umiddelbart bli innkalt til drøftinger med representanter for de ansatte på Flesland med tanke på sluttpakker og avviklingsplan.

 

Kontaktpersoner:

Harald Jacobsen, styreleder i Schibsted Trykk AS: mobil 99580353

Bjarne Andersen, Adm. dir. Schibsted Trykk AS og styreleder i Schibsted Trykk Flesland AS: mobil 90155309

Didrik Munch, konsernsjef Schibsted Norge: mobil 91585940

Publisert: 11.09.2015 14:17
Sist oppdatert: 11.09.2015 15:29