Seks Schibstedkvinner som jobber med teknologiMøt Galina, Miriam, Lidia, Malin, Camilla og Anette, seks av våre tech-kvinner i Schibsted. Følg med på #WomenInTechNow


Navn:
Camilla Bjørn
Stilling: Produktleder for VGs nichenettsteder Godt, Vektklubb, MinMote og TL;DR
Selskap: VG
Hvor lenge har du jobbet der? 10 år
Tidligere stillinger: Journalist og leder for underholdning

 

Hvorfor bør flere kvinner gå inn i teknologistillinger?

Det høres kanskje litt klisjéaktig ut, men du kan forandre verden! Vi trenger flere folk i teknologistillinger NÅ, spesielt for å forberede oss på fremtiden. For å fylle disse behovene må vi ha flere kvinner med oss. Når vi øker kvinneandelen, vil dette sannsynligvis virke tiltrekkende på og åpne dører for andre kvinner og jenter. Mangfold og likestilling er viktig for økt innovasjon. Uten forkleinelse for menns evner eller kvinners interesser tror jeg vi har mye å vinne på at kvinner satser mer på teknologi også i mer kvinneorienterte bransjer.

Hva skal vi gjøre for å få flere kvinner interessert i teknologistillinger?

Mye! Myndigheter og politikere bør ta et klart standpunkt og statuere et eksempel, slik som president Obama har gjort i USA når det gjelder betydningen av teknologi og rekruttering, hvor også kjønnsforskjellene settes i fokus. Store selskaper må ta samfunnsansvar ved aktivt å rekruttere kvinner til utviklingsstillinger osv. Kvinner i teknologistillinger må stå frem og være rollemodeller ved å oppmuntre andre. På individnivå: vær fryktløs, ha et åpent sinne og utvikle deg. Bli engasjert i et teknologinettverk og spre #womenintechnow!!

Hva liker du best med å jobbe med teknologi?  

Jeg har en redaksjonell bakgrunn. Det hjalp at jeg ikke var redd for å stille elementære (dumme) spørsmål, hehe! Jeg elsker de raske arbeidsformene innen teknologi og at alt er mulig. Og så liker jeg å lære noe nytt hver dag. Det er morsommere og mer ukomplisert enn jeg først trodde.

 

 


Navn:
Anette Mellbye
Stilling: CEO
Selskap: Aftenposten Mobil
Hvor lenge har du jobbet der? Siden Aftenposten Mobil ble opprettet i januar 2013.
Tidligere stillinger: Management trainee i Schibsted Media Group, project manager, journalist, research manager, editorial manger, development editor.


Hvorfor bør flere kvinner gå inn i teknologistillinger? 

For det første: jeg tror at mangfold gir bedre løsninger og produkter - monoculture is bad for business. For det andre: Teknologi er i ferd med å gjennomsyre alle bransjer. Før snakket man om tech industrien, nå ser vi at bransjer som tidligere i liten grad forholdt seg til teknologi, påvirkes og snus på hodet. Se på kraftbransjen med Nest. Se på Taxi-bransjen med Uber. Se hva som skjer innenfor utdanning og helse. Alle er i softewarebransjen.  Og tech kompetanse er blitt viktig i alle ledd, enten man utvikler et produkt, står for distribusjonen eller markedsføringen. Satt på spissen: alle stillinger er tech stillinger.  Ta markedsføring: før snakket man om TV-reklame, nå snakker man growth hacking.

Hva skal vi gjøre for å få flere kvinner interessert i teknologistillinger?

Jeg tror det er viktig å synliggjøre alle områder der teknologi og digitalisering spiller en større og større rolle. Teknologi er i alt, og vi må være med på å skape nye muligheter i samfunnet. 

Også tror jeg man må starte tidlig, allerede i skolen. For eksempel. Matteundervisning med Dragonbox og kodekurs på SFO.

Hva liker du best med å jobbe med teknologi?

Jeg liker mulighetene, potensialet som ligger i teknologien: Den konstante jakten etter bedre, mer relevante og friksjonsfrie brukeropplevelser og produkter. 

Hvis vi leverer på convenience har vi lykkes, men det krever at bruker- og teknologiforståelse i alle ledd. Jeg forsøker å minne meg selv om at folk egentlig ønsker seg convenience, ikke teknologi. "Tech" er også blitt mer spennende fordi det er mer mangfoldig enn tidligere: Det finnes flere disipliner.

 


Navn:
Galina Shubina
Stilling: Teknologileder for data og analyse
Selskap: Schibsted Product & Technology
Hvor lenge har du jobbet der? 9 måneder
Land: Sverige
Tidligere stillinger: Google
Hvorfor bør flere kvinner gå inn i teknologistillinger?

Fordi vi må utvikle produkter som er rettet mot mer enn 50 % av jordas befolkning. Fordi teknologistillinger er interessante, utfordrende og på mange måter gir gode muligheter til personlig utvikling.

Hva skal vi gjøre for å få flere kvinner interessert i teknologistillinger?

Vi må engasjere oss mer i kvinner på ulike nivåer i deres studier og karrierer, innføre en mentorordning for kvinner ved kvinner, skape vennlige og genuint meritokratiske miljøer.

Hva liker du best med å jobbe med teknologi?

De tre viktigste tingene for meg er at jeg hele tiden lærer noe nytt,at jeg kan gjennomføre endringer som betyr noe for hverdagen til millioner av mennesker og at jeg kan forstå hva kjempestore datamengder innebærer.

 

 


Navn:
Malin Bäcklund
Stilling: CIO
Selskap: Schibsted Sverige
Hvor lenge har du jobbet der? 4 år
Land: Sverige
Tidligere stillinger: COO (inklusiv IT) i Aftonbladet, viseadministrerende direktør i Trema (programvarehus), prosjektleder og programvareingeniør i IBM

 

Hvorfor bør flere kvinner gå inn i teknologistillinger? 

Vi trenger dem for å utvikle gode produkter og løsninger som kan bidra til at bedrifter og samfunnet utvikler seg i riktig retning. Kvinner skaper merverdi i alle deler av utviklingsprosessen; kvalitet, hurtighet og effektivitet. 

Hva skal vi gjøre for å få flere kvinner interessert i teknologistillinger? 

Vi må ansette flere kvinner i teknologistillinger og maktposisjoner for å utvikle rollemodeller. Inspirere døtrene våre. 

Hva liker du best med å jobbe med teknologi?

Muligheten til å gjøre en stor forskjell. Det er stor AVSTAND mellom "billig og verdiskapende IT" og "dyr og dårlig IT". 

 

 

Navn: Lidia Oshlyansky
Stilling: Senior Engineering Manager, User Experience Schibsted Media Group
Selskap: Schibsted Products and Technology
Hvor lenge har du jobbet der? Sju måneder
Land: Sverige
Tidligere stillinger: Forskningsleder på brukeropplevelse for nye markeder (Emerging Markets) i Google, forsker på brukeropplevelse i Nokia, leder for brukeropplevelse i Reading Room, informasjonsarkitektleder i T101, design og arkitekturoppdrag innen brukeropplevelse i det som nå er LBi og et selskap kalt Bunnyfoot ... jeg kan fortsette oppramsingen, men dette tar oss rundt ti år tilbake, så vi stopper der. 

Hvorfor bør flere kvinner gå inn i teknologistillinger?

Det opplagte svaret for meg er at mangfold skaper et mer kreativt miljø – det er bevist gjennom flere års forskning. Det mindre opplagte svaret er at vi alle sammen bør strebe mot en fremtid der en persons kjønn ikke på en eller annen måte innebærer at yrkesvalget er forutbestemt. Gutter bør føle glede og trygghet ved å velge en karriere som er et typisk "kvinneyrke", og jenter bør ikke nøle med å velge en karriere i typiske "manneyrker". Poenget er at yrker ikke bør være beheftet med noen form for kjønnsdominans – ever!

Hva skal vi gjøre for å få flere kvinner interessert i teknologistillinger? 

Det er et komplisert spørsmål. Jeg tror det starter med utdanning og slutter med rekrutteringspraksis. Det omfatter alt fra hvordan media fremstiller kvinner til hvordan vi styrker utdanning og hvordan vi oppmuntrer ungene i hjemmet. Som mor har jeg blitt svært bevisst på hvor mye som går inn i å oppdra og utdanne barn, og hvor mye av dette som er utenfor min kontroll, men også hvor mye jeg kan gjøre for å hjelpe barnet mitt å se potensialet. 

Hva liker du best med å jobbe med teknologi?

Jeg liker hvor raskt ting skjer; det blir aldri kjedelig. Jeg liker at det vi bygger opp, blir en del av folks hverdag og forhåpentligvis gjør livet litt enklere, morsommere og mer produktivt. Jeg liker også at teknologien kan forandre liv og gjøre dem bedre. 

 

 

Navn: Miriam Grut Norrby
Stilling: Investment Manager
Selskap: Schibsted Growth
Hvor lenge har du jobbet der? Siden 2012
Land: Sverige
Tidligere stillinger: Facebook, administrerende direktør i en nystartet SaaS-bedrift (utleie av programvare), var med på å stifte en ny IKT-bedrift og et digitalbyrå, konsulent. Jeg har jobbet som gründer og bygget opp digitalselskaper, jeg har drevet mye med salg og bedriftsutvikling, og i min nåværende stilling investerer jeg i selskaper på ulike utviklingsstadier og hjelper dem å vokse og oppskalere seg. 

Hvorfor bør flere kvinner gå inn i teknologistillinger?

Når man skal utvikle gode selskaper og fremragende produkter, er det helt avgjørende å ha tilgang til et bredt tilfang av ulike meninger, standpunkter og perspektiver. Mangfold, både når det gjelder kjønn og bakgrunn, muliggjør store ideer, gjennomføring og ledelse. 

Hva skal vi gjøre for å få flere kvinner interessert i teknologistillinger?

Begynn i ung alder, gjør programmering/koding obligatorisk på skolen, teknologi må stå på agendaen i alle utdanningsinstitusjoner. Engasjere kvinner og MENN til å drive frem endring. Osv. 

Hva liker du best med å jobbe med teknologi?

Alle selskaper er forskjellige, også teknologiselskaper. Avhengig av utviklingstrinn og størrelse og det at det finnes både teknologiske og ikke-teknologiske stillinger i teknologiselskaper, vil ikke alle ha samme erfaring fra arbeid i den bransjen. Ettersom jeg vanligvis jobber med nyere og mindre bedrifter – oppstartsbedrifter – har jeg en svakhet for folk som bruker teknologikompetansen sin til å løse reelle og store problemer, som utvikler og skaper nye ting og opplevelser, og som tenker utradisjonelt. Begynn å jobbe for det rette teknologiselskapet, så kan du få stor innvirkning på mange mennesker, stå i spissen for innovasjon og drive samfunnet fremover og forhåpentligvis bidra til å gjøre verden bedre. 

 

Publisert: 06.03.2015 00:17
Sist oppdatert: 06.03.2015 00:31