Organiserer Schibsted for neste nivåNår Schibsted utfordrer globale konkurrenter på den digitale arenaen må konsernet også forbedre sin organisasjonsstruktur slik at den blir enda raskere og mer innovativ. Tina Stiegler, CFO/COO i Schibsted Norge, blir prosjektleder og dermed en krumtapp i å forme morgendagens Schibsted-organisasjon.

Schibsted Media Group fortsetter endringen som trengs for å bringe konsernet videre til neste nivå og har nå iverksatt et prosjekt som tar sikte på å fornye organisasjonsstrukturen. Tina Stiegler (38) har fått ansvaret for å lede dette store og viktige prosjektet. Tina begynte i Schibsted som management trainee i 2002 og har siden den gang innehatt stillinger som organisasjonsdirektør i Verdens Gang (VG), i tillegg til ulike stillinger i Bergens Tidende, VG Multimedia og Schibsted ASA.

Tina er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) / Pontíficia Universidad Católica de Chile, og har studert litteratur og fransk ved Universitetet i Bergen / Université de Nice-Sofia Antipolis.

– Jeg ser virkelig frem til å starte på det nye prosjektet. Flere trender, blant annet behovet for global skala når det gjelder teknologi-utvikling, har ført til en helt ny konkurransesituasjon. Organisasjonsstrukturen må gjøre det mulig for oss å nå våre forretningsmål på best mulig måte, sier Tina Stiegler.

Iverksatt av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal

Prosjektet skal se på alle sider ved Schibsted Media Groups organisasjonsstruktur, og er iverksatt av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og resten av konsernledelsen.

– Vi har brukt de to siste årene til å bygge opp en sentral produkt- og teknologiorganisasjon som har klart å trekke til seg fremragende digitale produkteksperter og utviklere. Nå begynner vi å levere digitale verktøy av en kvalitet som gir Schibsted muligheten til å konkurrere med globale, digitale medieselskaper. Da må vi passe på at vi organiserer oss på den rette måten slik at vi kan utnytte fordelene som denne utviklingen gir oss. Derfor har jeg satt i gang et prosjekt som har som mandat å anbefale en ny organisasjonsstruktur for konsernet. Jeg er glad for at Tina Stiegler har påtatt seg oppgaven med å lede dette viktige prosjektet. Hun har gjort en fremragende jobb for Schibsted Norge, og jeg er sikker på at hun vil lede dette arbeidet på en utmerket måte, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Global skala, lokal styrke

Et viktig aspekt ved den digitale transformasjonen er at både store, globale selskaper og små, lokale gründerbedrifter søker å utnytte de mulighetene som har åpnet seg. For Schibsteds kjernevirksomheter som mediehus og digitale markedsplasser betyr det at vi må utnytte fordelene vi har ved å være et internasjonalt konsern. Gjennom å bygge skalerbare løsninger vil vi kunne øke farten både med hensyn til innovasjon og produktutvikling. Det er helt nødvendig for å kunne konkurrere effektivt på det digitale markedet.

Dette er også tydelig på annonsesiden. I de siste årene har globale internettgiganter med teknologisk spisskompetanse formet digitale medier i en utstrekning vi ikke har sett tidligere. De har gått tungt inn på markedene for markedsføring og annonsering i digitale kanaler, og har kapret økende markedsandeler. Årsaken er at de kan tilby annonsørene målrettede annonseprodukter.

Schibsted bygger nå en ny annonseplattform for å stå bedre rustet i kampen om digital markedsføring. Dette er en hovedsatsing som ikke kan gjøres lokalt, men som gjøres sentralt på vegne av hele Schibsted-gruppen. Utviklingen må avspeiles i måten vi organiserer oss på slik at ansvarslinjene er klare og transparente.

– Konsernledergruppen (K1) har gitt prosjektet et bredt og åpent mandat til å finne gode alternativer fremover. Sentrale temaer er blant annet å vurdere alternative oppsett og organisasjonsstrukturer for eksempel når det gjelder geografiske dimensjoner i motsetning til funksjonelle eller forretningsmessige dimensjoner. Vi skal snakke med mange Schibsted-folk i ukene fremover for å få så mange ideer og innspill vi kan. Jeg er overbevist om at vi vil finne en måte å organisere konsernet på som er bedre for oss nå som vi skal bringe Schibsted til neste nivå, sier Tina Stiegler.

Konsernledergruppen vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. Trond Riiber Knudsen, tidligere sjef for McKinsey Norge, vil bistå som ekstern rådgiver. K1 vil også oppnevne en prosjektgruppe som skal samarbeide med Tina Stiegler om den nye organisasjonsstrukturen. Anbefalingen fra prosjektet forventes å bli presentert i fjerde kvartal og vil deretter bli drøftet i konsernledergruppen.

Prosjektgruppe

Ytterligere to personer har blitt utnevnt til prosjektgruppen så langt:

  • Pierre-Francois Marteau (49) SVP Strategy, Governance and Growth i Schibsted Classified Media (SCM). Marteau kom til Schibsted i 2001 for å lede lanseringen av 20 Minutes i Frankrike. Han har vært medlem av SCMs lederteam siden oppstarten i 2006, hvor han har innehatt flere ulike roller. Marteau har hatt en sentral rolle i etableringen av Schibsted Vekst i Frankrike.
  • Brandon Cohen (39) VP People and Organizational Development i Schibsted Products & Technology (SPT). Cohen har mer enn 15 års erfaring fra større globale teknologiselskaper. Før han kom til Schibsted i april 2015, hadde han 11 år bak seg i Google i ulike lederroller innen HR, i hovedsak med ansvar for å bygge opp internasjonale engineering-team.

Publisert: 20.08.2015 10:38
Sist oppdatert: 20.08.2015 15:56