Røde Kors og FINN.no lanserer FINN hjerteromFINN.no lanserer en tjeneste for bosetting av flyktninger i Norge som et resultat av et samarbeid med Røde Kors på FINNovasjonsdagen, FINNs årlige hackathon. 

Norge skal i årene fremover bosette rekordmange flyktninger. 

Kommunene oppgir mangel på boliger, som en av hovedårsakene til at bosettingen tar så lang tid. Dette fører til at flyktninger som har fått innvilget opphold, må vente unødvendig lenge med å starte livet sitt i en norsk kommune.

- Når vi gir mennesker opphold, har vi et humanitært ansvar for at ventetiden for bosetting ikke blir for lang og at de får muligheten til å bli integrert i det norske samfunnet, sier Anette Sørlie Stray, seniorrådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Røde Kors.

Resultat av FINNovasjonsdagen

I slutten av oktober i år inviterte FINN.no sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner til å bli en del av FINNs årlige FINNovasjonsdag. Røde Kors spilte inn bosetting av flyktninger som en samfunnsutfordring som FINN.no kunne være med å løse, gjennom å utvikle en tjeneste som kan være et nyttig verktøy for kommunene og flyktningene når de skal lete etter egnede boliger i sin kommune. Teamet, bestående av 12 personer fra FINN.no og Røde Kors, vant 300 utviklingstimer til å ferdigstille tjenesten og gjøre den klar til lansering.

- De ansatte i FINN har latt seg engasjere av muligheten til å bidra til å løse et viktig samfunnsproblem. Vi synes det er viktig at flykninger med et reelt beskyttelsesbehov får en god start på sine nye liv i Norge og dermed raskere kan bli bidragsytere i samfunnet, sier Marte Helene Austdal, systemutvikler i FINN.no og prosjektleder for FINN hjerterom.

Enklere bosettingsprosess for flyktninger

Gjennom å ha annonsen på FINNhjerterom, er man åpen for å leie ut til mennesker som har flyktet fra sitt hjemland og som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. På denne måten vil prosessen med å finne bolig til flyktningene bli enklere for kommunene, og de flyktningene som selv ser etter en bolig.

- FINN hjerterom er en spennende nyskapning som bidrar til at boligutleiere enkelt kobles med flyktninger som har fått oppholdstillatelse og som sårt venter på et sted å bo for å starte sine nye liv. Røde Kors er glad for å samarbeidet med en av verdens beste digitale møteplasser, som i praksis favner alle som vil leie ut eller leie boliger i Norge. FINN hjerterom gjør det enklere å leie ut boliger til flyktninger, samtidig som kommunene enklere finner boliger til de flyktningene de skal bosette, sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors.

Både Røde Kors og FINN.no har snakket med flyktningkonsulenter i ulike kommuner. Tilbakemeldingene har vært svært positive, og tjenesten oppleves som enkel å bruke. Teamet har også gjennomført en brukerundersøkelse blant over 700 utleiere for å avdekke om de er villige til å leie ut sine utleieobjekter til flyktninger. 36 prosent av respondentene svarte at de er interessert i å leie ut til flyktninger, mens 39 prosent av de spurte ønsket mer informasjon før de kunne si ja.

- Under utviklingen av FINN hjerterom har vi ønsket å involvere utleiere og parter som jobber med bosetting for å lage en best mulig løsning på problemene som finnes med bosetting av flyktninger, sier Marte Helene Austdal.

FINN hjerterom ble lansert til brukertesting 18.desember, og vil lanseres for fullt over nyttår. Hvis du ønsker å ta en titt på siden, kan du gå inn på www.finn.no/hjerterom.

Publisert: 21.12.2015 10:31
Sist oppdatert: 21.12.2015 10:37