Schibsted om NRK-meldingen

Fredag presenterte regjeringen den varslede stortingsmeldingen om NRK og øvrig allmennkringkasting. Kulturminister Torhild Widvey gir NRK selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet.

- Jeg synes statsrådens forslag om å gi NRK et selvstendig ansvar til å bidra til mediemangfold er svært positivt. Jeg støtter også forslaget om å opprette et mediemangfoldsutvalg. Så håper jeg virkelig NRK tar inn over seg hvor grunnleggende og omfattende en slik forpliktelse til å bidra til mangfold faktisk er. Både eiere, styre, kolleger i bransjen, forskere – og ikke minst en kritisk offentlighet kommer til å følge nøye med om NRK følger opp dette. Jeg er også positiv til forslaget om å gjøre NRK-arkivene mer tilgjengelig og stramme inn på sponsorvirksomheten, sier Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge og styreleder i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

For øvrig støtter Schibsted pressemeldingen fra MBL

 

Publisert: 19.06.2015 16:36
Sist oppdatert: 19.06.2015 16:44