Schibsted sponser studenter som vil på konferanse


Sponser studentene: Erik Sønstelie, leder for Schibsted Journalism Academy og styreleder i SKUP Jan Gunnar Furuly. Foto: Medier24.com

Sponser studentene: Erik Sønstelie, leder for Schibsted Journalism Academy og styreleder i SKUP Jan Gunnar Furuly. Foto: Medier24.com

Schibsted Media Group deler ut ti stipender til morgendagens grave-journalister med Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP).

Stipendene gir studentene muligheten til å komme på det som regnes som den viktigste konferansen i Norge for undersøkende journalistikk. SKUP-konferansen arrangeres i år 20-22. mars i Tønsberg.

Skape kvalitet

SKUPs styreleder Jan Gunnar Furuly setter pris på Schibsteds bidrag.
– Dette er et tiltak som kan bidra til å så noen frø for å skape kvalitet i journalistikk. At man ikke bare løper 60-metere.

Nå inviterer han studenter over hele landet til å søke på stipendet.
–Vi lyser det ut og ber studenter om å skrive en begrunnet søknad. Så vil vi vurdere søknadene og innvilge ti stipender sammen med Schibsted.

Furuly sier studentene får dekket det meste av kostnadene, men litt reise må de betale selv.
– Og det synes vi er greit, litt bør man spytte i selv for å få med seg dette, sier Furuly til nettstedet Medier24.com.

Satser på kompetanse

– Schibsted satser på kompetanse og utvikling. Stipendene er et ledd i dette, sier Erik Sønstelie, leder for Schibsted Jorurnalism Academy.

– De nye stipendene gir morgendagens journalister mulighet til å lære av noen av de fremste i bransjen. Forhåpentligvis inspirerer det dem til videre satsing.

Sønstelie sier Schibsted også er åpen for et samarbeid med SKUPs svenske søsterorganisasjon, Gräv. Han peker på at Schibsted i over 170 år har vært en av de fremste bidragsyterne til den undersøkende journalistikken. Denne tradisjonen fører konsernet videre på flere vis.

– Schibsteds mediehus bruker både i Norge og Sverige millionbeløp på å videreutdanne journalister. I tillegg har vi etablert Schibsted Journalism Academy. Her gir vi spissede kompetanse-tilbud på tvers av mediehusene. Lærerkreftene er noen av verdens fremste på sine fagfelt.

Sønstelie sier at siden oppstarten i 2013 har over 400 deltatt på Schibsted Journalism Academys ulike aktiviteter

Stor konferanse

SKUP-konferansen i Norge har vært arrangert siden 1990. Den samler hvert år omkring 500 journalister og redaktører fra inn og utland.
I år kommer blant annet den kjente amerikanske journalisten og datajournalistikk-læreren David Donald til konferansen. Også hans foredrag og todagers-kurs er et samarbeidsprosjekt mellom SKUP og Schibsted Journalism Academy. Klikk her for å lese sak i Medier24.com om SKUPs aktualitet.

Publisert: 13.01.2015 12:32
Sist oppdatert: 13.01.2015 12:44

Informasjon om stipendiene

  • Et samarbeid mellom Schibsted Journalism Academy og SKUP.

  • Gis til studenter ved norske journalistutdanninger for deltakelse på SKUP-konferansen 2015.

  • Stipendene er begrenset oppad til kroner 5.000,- og er øremerket konferanseavgift og overnatting i dobbeltrom. Kostnader utover stipendbeløpet dekkes av stipendmottaker.

  • Send kortfattet og begrunnet søknad til SKUPs sekretariatsleder
    Jens Egil Heftøy innen 1. februar 2015.

  • Les mer på skup.no