Schibsteds delårsrapport 4. kvartal 2014Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 4. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,87 milliarder kroner. Joint venture avtalen med Naspers var en viktig milepæl.

- 4. kvartal 2014 var et begivenhetsrikt kvartal for Schibsted. En viktig milepæl var avtalen vi inngikk med Naspers. Vi har etablert joint ventures i flere viktige fremvoksende markeder, der Brasil er det største. En fusjon av to store rubrikkannonsenett-steder gir betydelig verdiøkning for forbrukerne i markedet. Flere salgsobjekter vil være tilgjengelig på ett nettsted, og flere kjøpere vil se hva som er til salgs. Vi forventer at samarbeidet med Naspers øker sannsynligheten for at vi klarer å skape klare markedsledere på en mer effektiv måte, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

- Joint venture-avtalen innebærer at vi vil redusere investeringskostnadene betydelig i 2015. Det frigjør også ressurser som vi vil bruke til ytterligere å styrke utviklingen av våre heleide etablerte virksomheter og virksomheter i tidlig fase, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

- I 4. kvartal så vi fortsatt solid inntektsvekst og stabil margin for vårt franske online rubrikknettsted Leboncoin.fr. Nettstedet fokuserer nå på å oppnå en god posisjon i det franske eiendomsmarkedet. Virksomheten i Spania opplevde inntektsvekst for første kvartal på nesten tre år. Nå som oppkjøpet av Milanuncios.com er fullført ser jeg positivt på utsiktene for virksomheten i Spania i 2015. Et svakt punkt i delårsrapporten for 4. kvartal er Finn.no, der inntektsutviklingen er skuffende. Beslutningen om å øke trafikken ved å gjøre den private delen av generalistsegmentet gratis samt den negative utviklingen i det norske markedet for stillingsannonser har gitt svakere inntektsutvikling for Finn, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

- Mediehusene har fortsatt en god utvikling på nett. VG og Aftonbladet samlet ga stabile marginer og tilnærmet stabile inntekter som følge av suksessen på nett. Abonnementsavisene har noe mer motvind på grunn av nedgangen i annonseinntekter i papiravisen. De har imidlertid en positiv opplagsutvikling som følge av populære, nyskapende onlineprodukter, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

- For å støtte opp om både online rubrikkvirksomheter og mediehusene øker vi innsatsen på digital utvikling. Det er opprettet sentraliserte team for onlineplattformer, innloggingstjenester og annonseteknologi. Vi er overbevist om at dette vil være en viktig byggestein for fortsatt suksess i onlinemarkedet. I 2015 vil disse tiltakene bety økte driftskostnader for Schibsted, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 4. kvartal 2014

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2013.)

 • Stabil EBITDA på NOK 453 mill. (455 mill.). Sett bort fra investeringer i nye virksomheter innen Online rubrikk var EBITDA for konsernet på NOK 559 mill. (672 mill.)
   
 • EBITDA-margin på 27 prosent (22 %) for Online rubrikk, eller 37 prosent (44 %) sett bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase
  • 20 prosent inntektsvekst og stabile marginer i Frankrike. Kommersialiseringen av eiendomssegmentet trappes gradvis opp etter at samarbeidsavtalen med Spir utløp ved utgangen av kvartalet.
  • Inntektsvekst for første gang på 11 kvartaler i Spania. Bedring i makrotall og trafikkutvikling samt integrering av Milanuncios.com skaper grunnlag for inntektsvekst.
  • Sterk volumvekst som følge av freemiumstrategien (gratisannonser) for Finn.no. Inntektsveksten hemmet av svakt arbeidsmarked i Norge.
  • Joint ventures med Naspers etablert i fire sentrale nye markeder, herunder Brasil. Vil få fart i lønnsomhetsutviklingen og redusere behovet for investeringer.
  • Fortsatt sterk vekst i viktige resultatindikatorer i de fleste markeder som Brasil, Chile og Finland. Betydelig økning i trafikk og brukermedvirkning i Marokko etter fusjon med Avito.
  • Schibsted har avtalt med Naspers å overta deres OLX-virksomhet i Ungarn. Schibsted vil selge sin virksomhet i Romania og Portugal til Naspers.
  • Fortsatt god fremgang i Tyskland for rubrikkannonseappen Shpock for mobil.
  • Trafikkutviklingen er sterk på de fleste nettsteder i porteføljen.
    
 • Blandet utvikling i mediehusene
  • Solide onlineposisjoner og streng kostnadsstyring sikrer stabil inntektsutvikling og gode marginer for VG og Aftonbladet. Mobil og nett-TV er de viktigste bidragsyterne til digital vekst.
  • Økte abonnementsinntekter for morgenaviser som følge av attraktive digitale produkter, noe som veier opp for en del av nedgangen i papirannonser.
  • Raskere nedgang i papirannonser. Kontinuerlig arbeid med å tilpasse kostnadsgrunnlaget.
  • Jevn vekst og marginforbedring for tjenester innen personlig økonomi.
    
 • Foreslått utbytte for 2014 på NOK 3.50 per aksje.

 

4. kv

4. kv

 

  Helår

2013*

2014

(Mill. NOK)

2014

2013*

3.832

3.874

Driftsinntekter

  14.975

  14.870

455

453

Brutto driftsresultat (EBITDA)

1.941

1.777

12 %

12 %

EBITDA-margin

13 %

12 %

672

559

Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer

  2.444

  2.647

18 %

15 %

EBITDA-margin før organiske investeringer

16 %

18 %

  (56)

  (171)

Andel resultat fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper

  (841)

  (123)

  975

  (108)

Resultat før skatt

  382

  1.490

   

*) Omarbeidede tall

   

 

 

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 13. februar 2015 kl. 09:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

 

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 4. kvartal 2014 vil finne sted 13. februar 2015 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

 

Fra Norge: 800 56 054

Internasjonalt: +44(0)20 3427 1912

Konferansekode: 5331731

 

Kontaktpersoner:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Anders Christian Rønning, Investor Relations Officer. Mobil: +47 916 56 660

Publisert: 13.02.2015 06:31
Sist oppdatert: 13.02.2015 07:08