Schibsted reorganiserer og etablerer to divisjoner: “Media” og “Marketplaces”Schibsted presenterer i dag et nytt organisasjonskart med to kraftfulle operasjonelle divisjoner, kalt «Marketplaces” og ”Media”. 

 -          Vi tror dette vil gjøre oss raskere og gi oss større innflytelse i de lokale markedene, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Ettersom verden rundt oss endrer seg raskere enn noen gang trenger Schibsted å øke utviklingshastigheten betraktelig. For å få dette til har Schibsteds ledergruppe og styre besluttet å organisere Schibsted i to sterke forretningsområder: «Media» og «Marketplaces». Media vil bli ledet av Raoul Grünthal, og Sondre Gravir vil bli sjef for Marketplaces-divisjonen.

-          Vi må fullt ut nyttiggjøre oss av vår kompetanse og sterke merkevarer i alle våre markeder. Samtidig må vi fortsette å høste fordelene av å kunne skalere globalt. En enklere organisatorisk struktur vil kunne få mer fart i markedet. Vi er overbeviste om at den justerte organisasjonsstrukturen vil gjøre oss i stand til å konkurrere mer effektivt fremover, og til å gjøre en enda bedre jobb både for våre brukere og kunder, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Den overordnede strategien til Schibsted forblir imidlertid uendret: Å være en global leder på markedsplasser på nett, å utvikle digitale mediehus i verdensklasse og å utvikle nye digitale veksttjenester.

Produkt og teknologi forblir en viktig drivkraft for Schibsted

Schibsted har investert betydelig i å løfte oss innen produktutvikling og teknologi, og Ryssdal understreker at dette fortsatt vil være svært i viktig for Schibsted fremover.

-          I den nye organisasjonen vil digital produktutvikling bli enda mer integrert med forretningsenhetene, og på den måten kommer den nærmere brukerne våre og vil gi større innflytelse i våre lokale markeder, sier han.

Det som i dag er kjent som SPT, Schibsted Product & Technology, vil fortsatt være en drivkraft i de nye divisjonene Marketplaces og Media. Begge divisjonene vil følgelig dra nytte av betydelige ressurser på produkt og teknologi, og dermed være bedre i stand til å bevege seg hurtig i markeder med sterk konkurranse.

Endringer i konsernledelsen

Som en følge av den nye organiseringen vil det komme noen endringer i Schibsteds konsernledelse (tidligere kalt Schibsted Executive Team).

Markedsplassene i Norge og Sverige, herunder FINN.no og Blocket.se, vil bli en del av Markedsplass-divisjonen sammen med alle andre nettrubrikk-selskaper i Schibsteds portefølje. Divisjonen vil ha inntekter på omkring 6,8 milliarder NOK (2016-tall) og i overkant av 3.000 ansatte. Markedsplass-divisjonen vil bli ledet av Sondre Gravir, som i dag er konserndirektør for Established Sites i Schibsted. Han har vært en del av Schibsteds konsernledelse de siste to årene og har tidligere vært administrerende direktør i FINN.no.

Media vil bestå av alle de publisistiske virksomhetene i Norge og Sverige, samt Schibsted Growth-selskaper som Lendo, Prisjakt, Let´s Deal og flere andre. Divisjonen vil ha inntekter i størrelsesordenen 9,5 milliarder NOK (2016-tall) og ha omtrent 4.000 ansatte. Den nye mediedivisjonen vil bli ledet av Raoul Grünthal, som i dag er konserndirektør for Schibsted Sverige.

Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge, har planlagt å forlate Schibsted ved fylte 62 år i februar 2018. Frem til da vil han jobbe sammen med Raoul Grünthal med å etablere struktur og styringsmodell for den nye divisjonen.

Terje Seljeseth, i dag produktdirektør i Schibsted, har bestemt seg for å forlate Schibsted for å begynne i en stilling i Stiftelsen Tinius, den største aksjonæren i Schibsted.

-          Didrik Munch og Terje Seljeseth har hatt enorm påvirkning på Schibsteds utvikling i mange år. De har gjort utmerkede jobber og lagt ned en formidabel innsats for å drive Schibsted videre. Jeg er utrolig takknemlig for deres bidrag og ønsker dem alt godt i fremtiden, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Rian Liebenberg, teknisk direktør i Schibsted, vil inntil videre også være fungerende produktdirektør frem til den nye organisasjonen er på plass. Rian vil ha en nøkkelrolle i den nye organisasjonen, og vil sammen med Sondre og Raoul være med på å utforme produkt- og techteamenes påvirkning på forretningsområdene.

Dette er tidslinjen for ny organisasjonsstruktur

Allerede den 10. oktober vil organisasjonen virke med nye rapporteringslinjer. Dagens konsernledelse i Schibsted (Schibsted Executive Team) vil ikke videreføres.  Det meste av strukturen for hvilke funksjoner som skal fungere på globalt nivå (ASA-nivå) vil være klart 1. november. De fire nåværende globale funksjonene vil i denne overgangsperioden fortsette å virke som de gjør i dag.

Tidslinje:
10. oktober: Ledergruppene i de to divisjonene vil bli offentliggjort og operasjonelle.

1. november: Det meste av den nye strukturen for det som i dag kalles globale funksjoner, vil være klare.

15. desember: Alle vil vite hvor de hører hjemme i organisasjonen, altså hvor de skal jobbe, hva de skal gjøre – og hvem de eventuelt skal rapportere til / hvor det skal rapporteres fra.

Publisert: 19.09.2017 11:49
Sist oppdatert: 19.09.2017 11:51