Snapsale-saken har to sider. DN utelot den ene.


Schibsteds kommentar til DN-saken, også publisert i DN 1. mai.

Schibsteds kommentar til DN-saken, også publisert i DN 1. mai.

Dagens Næringsliv publiserte fredag en kritisk artikkel om Schibsted og start-up selskapet Snapsale. Måten saken er vinklet på, kombinert med utelatelse av sentrale fakta, skaper gjennomgående et feilaktig bilde. De alvorlige anklagene som fremkommer i saken vil vi tilbakevise på det sterkeste.

I Snapsale-saken kan vi stå med rak rygg og god samvittighet for den jobben vi har gjort med å få dette selskapet til å lykkes. Dette handler om et selskap og et samarbeid som dessverre ikke lyktes, og om en teknologi som tross alle gode intensjoner, store forhåpninger og stor arbeidsinnsats fra alle parter dessverre ikke var god nok til å skape en attraktiv og effektiv markedsplass for brukerne. Dette til tross for blant annet markedsføring som Schibsted tilbyr start-ups; markedsføring som har vært en nøkkelfaktor bak suksessen til andre gründerselskap i Schibsted, som Kickback, Lendo, Let’s Deal, Prisjakt med flere.

 

Det er synd for Schibsted, men fremfor alt for selskapets gründere og ansatte.

 

De siste ukene har vi hatt mye kontakt med DN. Vi har lagt fram en detaljert gjennomgang av saksforholdet fra vår side og svart omfattende på samtlige spørsmål de har stilt oss, for å gi dem et fullstendig bilde av hvorfor Snapsale ikke lyktes som selskap. Når DN likevel velger å ikke gjenspeile de faktiske forhold, er opplevelsen at DN kun har brukt de svarene som forsterker en allerede planlagt vinkling.

 

Schibsted investerte i Snapsale i to omganger; først i 2014 og deretter i 2015. Totalt investerte Schibsted 11,5 millioner kroner som gikk til utvikling av selskapet. Våren 2016 avslo Schibsted å bli med på tredje finansieringsrunde. Etter dette har selskapet ikke klart å skaffe nye investorer, og Schibsted har valgt å overta aksjemajoriteten i selskapet for å ta seg av selskapets gjeld og forpliktelser. Alternativet kunne vært en konkurs, som ville gjort at gründerne og de ansatte i Snapsale ville kommet enda dårligere ut av det. 

 

DN hevder at Schibsted så på Snapsale som en «potensielt farlig konkurrent». Faktum er at da Schibsted investerte i Snapsale i juni 2014, hadde ikke Snapsale noe produkt på plass. Det var Schibsteds investering som skulle brukes til å utvikle versjon 1.0. Snapsale som fullverdig tjeneste ble lansert først 18. desember 2015. Alt dette fikk DN grundig dokumentert før publisering av saken, men unnlater likevel å ta det med.

 

DN framstiller det som gründerne knapt visste hva de skrev under på når de signerte aksjonæravtalen i 2015. DN vet at dette er langt fra realiteten. Partene diskuterte avtalen over flere måneder og det var gründernes egen advokat som førte den i pennen. Likevel etterlater DN et inntrykk av at gründerne ikke forstår avtalens innhold.

  

Forhandlingene om kjøpet av gründernes aksjer er uriktig fremstilt av DN. Realiteten er at Schibsted hadde akseptert et tilbud fra en annen investor som ønsket å kjøpe alle Schibsteds aksjer. Gründerne ønsket imidlertid at Schibsted ikke solgte sine aksjer til denne investoren, men foretrakk i stedet at Schibsted skulle kjøpe hele selskapet fra gründerne. Det var gründerne som tok denne avgjørelsen. DN har detaljert kjennskap til dette, men velger likevel ikke å publisere det. Hvorfor ikke?    

 

DN framstiller det som om de hemmelige lydopptakene som gründerne har gjort av samtaler med Schibsted startet etter oppfordring fra gründernes advokat i etterkant av at Schibsted ikke ønsket å investere videre våren 2016. Faktum er at DN vet at lydopptakene skriver seg vesentlig lenger tilbake i tid, og etter det vi vet minimum til før investeringen i 2015.   

 

Når vi ikke lykkes med noe er det selvsagt grunn for selvrefleksjon over hvorfor. I denne saken går det i hovedsak på følgende: Når det er så vidt forskjellig oppfatning av hva som skal til for at et selskap skal lykkes som det var mellom oss og gründerne i Snapsale burde partene i fellesskap avsluttet samarbeidet langt tidligere. I etterpåklokskapens klare lys burde Schibsted avholdt seg fra å ha investert ytterligere i Snapsale våren 2015. På det tidspunktet hadde det allerede hadde vært mange tilfeller av uoverensstemmelser og kryssende forventninger mellom partene, og gründerne hadde begynt å gjøre hemmelige lydopptak av møtene. Hadde Schibsted kjent til det da ville samarbeidet vært avsluttet umiddelbart.

 

Til slutt er det viktig å påpeke at Schibsted har en solid track-record med å være en god samarbeidspartner for gründere, der vi sammen har lykkes med å bygge suksessfulle selskap. DN har vært i kontakt med flere gründere som bekrefter dette. DN velger i stedet å inkludere sitater fra en gründer som Schibsted aldri har forhandlet med. DN lar ham slippe til med påstander som er så useriøse og grove at vi unnlater å gjenta dem.

 

Journalistikk er ikke jus. Men å ikke formidle hele sannheten ved å være svært selektiv på hvilke fakta som presenteres, kombinert med maleriske bilder, og kalle den «dokumentar» under dekke av kritisk journalistikk, det er å holde leserne for narr.

 

Didrik Munch, Konsernsjef Schibsted Norge

Konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch

Publisert: 01.05.2017 18:00
Sist oppdatert: 01.05.2017 21:57