Hopp til hovedinnhold
  • Print

Investor relations

Målsettingen for Schibsteds IR-arbeid er å øke kunnskapen om selskapet, opparbeide tillit til Schibsted i investormarkedet, samt oppnå bedre likviditet og danne grunnlag for en riktig prising av aksjen. Åpenhet og gjennomsiktighet er et fundament for å sørge for gode relasjoner til investorer, analytikere og øvrige aktører i finansmarkedet.

2. kvartal 2014

Schibsted Media Groups rapport for 2. kvartal 2014 er offentliggjort 18. mai kl 07:00. Følgende er tilgjengelig:

Flere detaljer

 

Fusjon mellom Schibsted ASA og Schibsted Finans AS

Styret i Schibsted ASA har sammen med styret i Schibsted Finans AS utarbeidet en felles fusjonsplan for en fusjon med Schibsted ASA som overtakende selskap. Bakgrunnen for fusjonsforslaget er å forenkle selskapsstrukturen innen Schibsted konsernet og å oppnå en mer gunstig organisering.

Mer informasjon her

Justert rapporteringsformat

Schibsted vil justere rapporteringsformatet fra og med 1. kvartal 2014.

Mer informasjon og omarbeidede historiske tall er tilgjengelig her

Invester i Schibsted

Klar strategi med fokus på to områder: 

  • Sterke mediehus i Schibsteds kjernemarkeder. 
  • Online rubrikk med en kombinasjon av markedsledende posisjoner med god lønnsomhet og vekst og utrulling av velprøvde konsepter i nye markeder.

Fokus på effektiv drift og lønnsomhet.

Sterk kontanstrøm og konkurransedyktig utbyttepolitikk.

Les mer her

Spørsmål og svar om Schibsted-aksjen

Har du spørsmål om hvordan du skal kjøpe og selge aksjer, delta på generalforsamling, utbytte, arv eller annet? Se vår liste over spørsmål og svar.

Les mer her

Publisert: 04.10.2010 15:58
Sist oppdatert: 21.07.2014 23:14