Investor relationsMålsettingen for Schibsteds IR-arbeid er å øke kunnskapen om selskapet, opparbeide tillit til Schibsted i investormarkedet, samt oppnå bedre likviditet og danne grunnlag for en riktig prising av aksjen. Åpenhet og gjennomsiktighet er et fundament for å sørge for gode relasjoner til investorer, analytikere og øvrige aktører i finansmarkedet.

3. kvartal 2015

Schibsted Media Groups rapport for 3. kvartal 2015 blir offentliggjort 30. oktober 2015 kl 07:00. Følgende er tilgjengelig:

Flere detaljer

Plassering av B-aksjer

Les mer her

Notering av B-aksje

1. juni 2015 var første noteringsdag for Schibsted ASAs B-aksjer.

Erklæring fra Stiftelsen Tinius på første handelsdag på Oslo Børs for Schibsteds B-aksjer

Schibsteds A-aksjer handles følgelig eks splitt fra og med 1. juni 2015

Schibsted ASAs aksjekapital etter gjennomføring av splitten er kr. 108 003 615,-, fordelt på 108 003 615 A-aksjer á kr. 0,50 og 108 003 615 B-aksjer á kr. 0,50. B-aksjene er ordinære fullt innbetalte aksjer med tilsvarende rettigheter som A-aksjene på alle måter bortsett fra at B-aksjene har 1 stemme per aksje, mens A-aksjene har 10 stemmer per aksje.

B-aksjene ble levert til aksjonærer i Schibsted ASA per 2. juni 2015 (record date). B-aksjene er synlige på de berettigede investorenes VPS konti om morgenen 3. juni 2015.

Fra og med 1. juni 2015 gjelder følgende:

  • ISIN A-aksjene (ingen endring): NO000308904
  • Ticker A-aksjene (endring): SCHA (navn: Schibsted ser.A)
  • ISIN B-aksjene: NO0010736879
  • Ticker B-aksjene: SCHB (navn: Schibsted ser.B)

Viktig informasjon: Det gjøres oppmerksom på at av tekniske grunner vil aksjesplitten gjennomføres i VPS som en fisjon.

Sammenlignbare historiske tall

Fra og med 1. kvartal 2015 er Finn.no når det gjelder ledelse og rapportering en del av Schibsted Classifieds Media (SCM). Alle Schibsteds Online rubrikk-aktiviteter rapporteres nå som del av SCM. Videre rapporteres ikke Mediehus International lengre som et separat segment, ettersom størrelsen på virksomheten er mindre vesentlig.

Last ned XLS med historiske sammenlignbare tall her.

Mer informasjon om rapporteringsformatet

Invester i Schibsted

Klar strategi med fokus på to områder: 

  • Sterke mediehus i Schibsteds kjernemarkeder. 
  • Online rubrikk med en kombinasjon av markedsledende posisjoner med god lønnsomhet og vekst og utrulling av velprøvde konsepter i nye markeder.

Fokus på effektiv drift og lønnsomhet.

Sterk kontanstrøm og konkurransedyktig utbyttepolitikk.

Les mer her

Spørsmål og svar om Schibsted-aksjen

Har du spørsmål om hvordan du skal kjøpe og selge aksjer, delta på generalforsamling, utbytte, arv eller annet? Se vår liste over spørsmål og svar.

Les mer her