Finansielle nøkkeltall

Schibsted publiserer tall kvartalsvis. Resultatregnskap og balanse, driftsinntekter for virksomhetsområdene og detaljer for de enkelte nøkkelselskapene i konsernet er tilgjengelig i regnearket Finansiell og analytisk informasjon, som kan lastes ned her (XLS).

Hovedtall for konsernet

(NOK mill.)20132012201120102009
Driftsinntekter 15 232 14 763 14 378 13 768 12 745
Driftskostnader (13 573) (12 754) (12 232) (11 605) (11 184)
Inntekt fra tilknyttede selskaper 13 34 39 36 (67)
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 672 2 043 2 185 2 199 1 494
Avskrivninger og amortiseringer (490) (479) (505) (588) (662)
Nedskrivninger (150) (548) (191) (110) (161)
Andre inntekter og kostnader 1 169 (287) (50) 1 909 (236)
Driftsresultat 2 201 729 1 439 3 410 435
Ordinært resultat før skattekostnad 2 015 620 1 331 3 399 279
Brutto driftsmargin (EBITDA) (%) 11 14 15 16 12
Egenkapitalandel (%) 47 40 41 42 35
Netto rentebærende gjeld/EBITDA 0,7 0,7 0,8 0,8 1,7
Resultat per aksje (NOK) 14,32 1,32 7,00 27,04 4,74
Resultat per aksje - justert (NOK) 3,90 8,18 8,76 9,72 4,42
Utvannet resultat per aksje (NOK) 14,31 1,32 6,99 27,01 4,74
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter per aksje (NOK) 5,92 11,91 15,24 18,78 11,77
ONLINE RUBRIKK     
Driftsinntekter 4 265 3 647 3 198    
Brutto driftsresultat (EBITDA) 862 1 100 993    
Driftsmargin (EBITDA) (%) 20 30 31    
SCHIBSTED NORGE MEDIE HUS     
Driftsinntekter 6 368 6 485 6 529    
Brutto driftsresultat (EBITDA) 724 772 926    
Driftsmargin (EBITDA) (%) 11 12 14    
SCHIBSTED SVERIGE MEDIE HUS     
Driftsinntekter 3 731 3 538 3 611    
Brutto driftsresultat (EBITDA) 363 429 445    
Driftsmargin (EBITDA) (%) 10 12 12    
MEDIEHUS INTERNASJONAL     
Driftsinntekter 728 939 1 004    
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 (3) 38    
Driftsmargin (EBITDA) (%) - - 4    

DEFINISJONER

EBITDA margin Brutto driftsresultat / Driftsinntekter.
Egenkapitalandel
Egenkapital / Sum eiendeler. 
Resultat per aksje Majoritetens andel av periodens resultat / Gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
Utvannet resultat per aksje Majoritetens andel periodens resultat/Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (utvannet).
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter per aksje Kontantstrøm fra driftsaktiviteter/Gjennomsnittlig antall utestående aksjer.


Relatert informasjon