Hopp til hovedinnhold
  • Print

Finansielle nøkkeltall

Schibsted publiserer tall kvartalsvis. Resultatregnskap og balanse, driftsinntekter for virksomhetsområdene og detaljer for de enkelte datterselskapene er tilgjengelig i regnearket Finansiell og analytisk informasjon, som kan lastes ned her (XLS).

Hovedtall for konsernet

(NOK mill.)2012201120102009
Driftsinntekter 14 763 14 378 13 768 12 745
Driftskostnader (12 769) (12 232) (11 605) (11 184)
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 34 39 36 (67)
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 028 2 185 2 199 1 494
Avskrivninger og amortiseringer (479) (505) (588) (662)
Nedskrivninger (548) (191) (110) (161)
Andre inntekter og kostnader (257) (50) 1 909 (236)
Driftsresultat 744 1 439 3 410 435
Resultat før skattekostnad 683 1 331 3 399 279
Brutto driftsmargin (EBITDA) (%) 14 15 16 12
Egenkapitalandel (%) 37 41 42 35
Netto rentebærende gjeld/EBITDA 0,7 0,8 0,8 1,7
Resultat per aksje (NOK) 1,73 7,00 27,04 4,74
Resultat per aksje - justert (NOK) 8,41 8,76 9,72 4,42
Utvannet resultat per aksje (NOK) 1,73 6,99 27,01 4,74
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter per aksje (NOK) 11,91 15,24 18,78 11,77
ONLINE RUBRIKK
Driftsinntekter 3 647 3 198
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 098 993
Driftsmargin (EBITDA) (%) 30 31
SCHIBSTED NORGE MEDIEHUS
Driftsinntekter 6 485 6 529
Brutto driftsresultat (EBITDA) 771 926
Driftsmargin (EBITDA) (%) 12 14
SCHIBSTED SVERIGE MEDIEHUS
Driftsinntekter 3 538 3 611
Brutto driftsresultat (EBITDA) 429 445
Driftsmargin (EBITDA) (%) 12 12
MEDIEHUS INTERNASJONAL
Driftsinntekter 939 1 004
Brutto driftsresultat (EBITDA) (3) 38
Driftsmargin (EBITDA) (%)   - 4

DEFINISJONER

EBITDA margin Brutto driftsresultat / Driftsinntekter.
Egenkapitalandel
Egenkapital / Sum eiendeler. 
Resultat per aksje Majoritetens andel av periodens resultat / Gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
Utvannet resultat per aksje Majoritetens andel periodens resultat/Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (utvannet).
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter per aksje Kontantstrøm fra driftsaktiviteter/Gjennomsnittlig antall utestående aksjer.


Relatert informasjon

Publisert: 04.10.2010 16:06
Sist oppdatert: 11.11.2013 20:11