Invester i Schibsted Media Group

Schibsteds markeder

  • Mediemarkedene er preget av raske endringer. Internett øker sin andel av det samlede mediekonsumet og annonsemarkedene. 
  • Schibsted Media Group har sterke nummer én-posisioner i en rekke markeder i Skandinavia og internasjonalt. Det gjelder både for Mediehus online og på papir samt for Online rubrikk.
  • Schibsted har håndtert overgangen til online-medier bedre enn de fleste lignende selskaper. 47 prosent av driftsinntektene og 64 prosent av driftsresultatet (EBITDA) i Schibsted kommer fra onlineaktiviteter (2013-tall), og konsernet har ambisjon om å opprettholde og videreutvikle en kreativ innovasjonskultur.
  • Schibsted er godt posisjonert til å ta del i markedsutviklingen i årene som kommer.

Klar strategi med to solide pilarer

Online rubrikk

  • Markedsledende posisjoner med høye marginer og god vekst i Norge, Sverige, Spania og Frankrike
  • Kraftfull og relativt lite kapitalkrevende investering i ekspansjon i nye markeder gjennom utrulling av velprøvde og konkurransedyktige konsepter fra etablerte markeder

Mediehus

  • Sterke merkevarer og stor rekkevidde på print og online i Norge og Sverige samt utvalgte internasjonale markeder.
  • Fokus på å opprettholde den sterke kontantstrømmen og lønnsomhet fra trykte medier gjennom arbeid med produktutvikling, effektivisering av driften, uttak av synergieffekter på tvers av virksomhetene og prisoptimalisering.
  • Ledende posisjoner med god lønnsomhet online. Sterke trafikkposisjoner skaper potensial for å drive verdiskapning ved å tilføre trafikk til nyetablerte eller oppkjøpte online-tjenester.

Fokus på lønnnsomhet og innovasjon for å skape aksjonærverdier

Schibsted Media Group vil opprettholde fokus på lønnsomhet.

Det er også et mål å videreføre konsernets evne til innovasjon og nyskaping. Schibsted Media Group vil fortsette med målrettede investeringer i online-virksomhet – først og fremst innenfor online rubrikk. 

Dette skaper et fundament for å skape langsiktige aksjonærverdier.

Utbyttepolitikk

25-40 prosent av kontantstrømmen i selskapet vil bli betalt ut til aksjonærene.

I år med svakere konjunkturer vil utbyttenivået opprettholdes så lenge konsernets kapitalstruktur tillater det. Et slikt utbyttenivå vil medføre at Schibsteds direkteavkastning er konkurransedyktig både i det norske markedet og blant europeiske medieselskaper.