Trainee ProgramTraineeprogrammet har som mål å rekruttere unge talenter til Schibsted og kvalifisere dem for nøkkelposisjoner i våre virksomheter.

For å nå våre ambisiøse mål, må vi være innovative, kreative og kunne tilpasse oss stadige endringer. Til vårt traineeprogram søker vi derfor motiverte, løsningsorienterte og tilpasningsdyktige mennesker med en ekte interesse for media. 

Kandidater må være statsborgere i land som er innenfor Schengen-avtalen.

2 år – 4 jobber – 8 samlinger

Som trainee får du stadig nye utfordringer, både gjennom jobb og i fagsamlinger. Du kommer til å ha fire forskjellige jobber, med ulike roller og i ulike medieselskaper. Du kan for eksempel være forretningsutvikler for en online rubrikktjeneste, journalist i en avis, annonseselger for et magasin, kontroller i et mediehus eller forretningsanalytiker i en gratisavis. Du kan jobbe med strategi, finans eller prosjektledelse, eller ha mer operasjonelle arbeidsoppgaver. Mulighetene er mange!

Mentor og personlig oppfølging

Som trainee får du tildelt en mentor som følger deg gjennom hele traineeprogrammet. Alle mentorer sitter i nøkkelposisjoner i Schibsted-systemet. Mentorens rolle er å være din guide; en som kan støtte deg og gi deg råd gjennom traineeløpet. I hver jobbperiode vil din nærmeste overordnede i virksomheten der du jobber også fungere som din veileder og rådgiver. I tillegg vil traineelederen ha jevnlige utviklingssamtaler med deg og alltid være tilgjengelig for spørsmål, rettledning og råd.

Traineeprogrammenes innhold

Gjennom de to årene Schibsteds traineeprogram varer, deltar traineene i faste opplæringsmoduler. Treningsmodulene skal bidra til å øke traineenes kunnskap om grunnleggende nøkkelprosesser i vårt mangfold av medieselskaper.

Opplæringsmodulene skal:

• Gi faglig utvikling og forståelse innen utvalgte fagområder og -emner
• Gi arbeidsmetodikk, metoder og verktøy
• Gi kunnskap og informasjon om mediekonsernet Schibsted og datterselskapene

 

Kontakt:

 

 

Jonas Behrendt
Trainee-leder
Tlf: +47 23 10 66 00
jonas.behrendt@schibsted.no

Vi rekrutterer nye traineer en gang i året. Lenke legges ut her når det er aktuelt.