Espen Sundve



Tidligere Schibsted Trainee - nå Prosjektleder Schibsted Classified Media

Hva fikk deg til å søke på Schibsteds management traineeprogram?

En kombinasjon av menneskene jeg møtte, det at man kan ha fire, helt forskjellige traineejobber samt det faktum at mediebransjen er stedet å være om du ønsker å jobbe med produkter som hele tiden må utvikle seg.

Hvilke stillinger har du hatt som trainee i Schibsted?

Min første jobb var som forretningsutvikler i Aftenposten, hvor jeg jobbet med strategisk planlegging, online produktutvikling og produktutvikling av Aftenposten Aften. I min andre stilling var jeg assistent for Administrerende Direktør i Stavanger Aftenblad. Her jobbet jeg innenfor de fleste avisforretningsområder på strategisk nivå, som for eksempel distribusjon, kontrollering, online forretningsutvikling, opplag og annonsemodeller.

Hva er din nåværende stilling?

I dag jobber jeg i Schibsted Classified Media i produkt og markedsavdelingen. Jeg jobber med søkeordsoptimalisering (SEO), men er også ansvarlig for hvordan rubrikknettsteder skal jobbe med sosiale medier. Jeg jobber tett med rubrikknettsteder i hele Europa og også i Asia.

Kan du beskrive en vanlig arbeidsdag som trainee?

Dette avhenger veldig av stillingen du har, så ”vanlig” vil endre seg minst fire ganger i løpet av to år. I tillegg forandrer hva som er vanlig seg i løpet av hver periode, fra ”hvordan i all verden skal jeg forstå dette” i begynnelsen, til ”jeg har nesten kontroll, nå er det på tide å bevege seg over til noe annet” på slutten. Uansett – de fleste dager inneholder litt analysearbeid, litt diskusjoner med kolleger, noen møter og mange kopper kaffe og e-poster.

Hva synes du har vært mest utfordrende med å være trainee i Schibsted?

Det å innse at en virkelig god analyse eller idé bare vil ta deg et stykke på veien. Å forstå hvordan organisasjonen fungerer og hvordan beslutninger fattes er mye viktigere, men kan bare forstås gjennom reell erfaring. Denne førstehåndserfaringen fra fire forskjellige jobber er sannsynligvis den viktigste leksen du lærer som trainee.

Hva har du satt mest pris på så langt som trainee?

Det å ha jobbet med de menneskene jeg har jobbet med, samt å ha blitt kjent med de andre traineene. Det er også veldig tilfredsstillende å oppleve at folk faktisk hører etter og ønsker dine innspill på de ulike arbeidsplassene.

På hvilken måte har dine forventninger til management-traineeprogrammet blitt infridd?

Her kunne jeg sagt 80 prosent og pekt på noen vesentlige mangler, men det er faktisk ikke sant. Jeg føler meg svært privilegert som Schibsted-trainee, på veldig mange måter.

Hvilken betydning tror du traineeprogrammet vil ha for din fremtidige karriere.

Jeg er mye mer klar over hva slags rolle jeg ønsker meg i min første faste jobb og hvordan jeg skal ta neste steg derfra. Det at jeg har fått en større forståelse for medieindustrien, både operasjonelt og strategisk, gjør det mye lettere for meg å delta i prosjekt som går på tvers av selskaper. Og gjennom å ha hatt fire forskjellige stillinger får jeg bygget et nettverk som jeg tror kommer til å være svært viktig for min fremtidige karriere i Schibsted.