Årsrapport 2014

Online classifieds

ONLINE RUBRIKK

 
+

MEDIEHUSENE

 
+

FUTURE REPORT

 
+

14 975

Driftsinntekter
(NOK mill)

1 941

Brutto driftsresultat
(EBITDA) (NOK mill)

13

Brutto driftsmargin (EBITDA) (%)

NØKKELTALL

 
+

SCHIBSTED: THE NEXT LEVEL

 
+
Schibsteds hjemmeside